DESIGNED BY JOOMLA2YOU

EFOP-1.11.1-17-2017-00002 Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén” –„A szociális gazdaság erősítése Bodrogköz bölcsőjében, Pácin településen” című pályázat

A pályázat konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium által megvalósuló projekt célja Pácin településen a szociális gazdaság erősítése azáltal, hogy egy civil szervezet és egy gazdasági társaság együttműködve megváltozott munkaképességű, és hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztat.

A projekt fő eredménye egy tudatosan átgondolt, hosszútávon fenntartható társulás létrehozása Pácin településen, mely megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő piacra történő belépését szolgálja.

 

A pályázat keretében megvalósuló programok:

 1. A célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek, képzések a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

 2. Személyiségfejlesztő tréningek: A foglalkozások célja, hogy arra a minden ember számára kiemelkedő jelentőségű alapkérdésre adjon választ, hogy ki vagyok én, és milyen vagyok, különböző személyiségfejlesztő módszerek alkalmazásával.

 3. A társadalmi vállalkozások alapításával, működésével, gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzésére irányuló foglalkozások: A foglalkozások célja, hogy a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos alapvető ismereteket megismertesse.

 4. A Szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi tréning tartása.

 5. Tevékenység/szolgáltatás bővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére

A programban 7 fő részére szakirányú betanított gyógynövénygyűjtő és-termesztő képzést építettünk be 200 órás foglalkozás keretében. A képzés zárásaként a résztvevőknek oklevél kerül kiállításra.

EFOP-1.4.4-17-2017-00045 számú „BARI SHEJ (Nagylány) Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése” –„Tanuljunk együtt a jövőért” című pályázat

 

A program fő célja a hátrányokkal küzdő (10-18 éves) roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése.                    

A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladáshoz, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

Az alábbi programok kerülnek megvalósításra:

 • Egyéni és csoportos mentorálás biztosítása

 • Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében

 • Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7 kódszámú „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítójával az Oktatási Hivatallal

 • Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése

 • Preventív célú programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással

 • Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: táncprogram, gyógytorna

 • Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése

 • Egészséges életmódra nevelés, tanácsadás

 • Önismereti foglalkozások

 • Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés

esza logo

Röviden

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő

 

NEA-E-18-0187 azonosítószámú, „A fejlődés útján a civilek Zemplénben” című pályázat, amely a Szövetség működéséhez járul hozzá.

Miniszterelnökség

 

NEA-TF-18-M-0481 azonosítószámú, „Teremtsünk esélyt a roma fiataloknak„című pályázat, a Szövetség működését segíti.

Budapest Főváros Kormányhivatal

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította a Szövetséget 0457 lajstromszámon.