DESIGNED BY JOOMLA2YOU

ESZA pályázatok

EFOP-1.11.1-17-2017-00002

 •  a kedvezményezett neve: Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége

  esza logo

 •  a projekt címe: A szociális gazdaság erősítése Bodrogköz bölcsőjében, Pácin településen

 •  a szerződött támogatás összege: 33 102 808

 •  a támogatás mértéke (%-ban): 100%

 •  a projekt tartalmának bemutatása:

  A pályázat konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium által megvalósuló projekt célja Pácin településen a szociális gazdaság erősítése azáltal, hogy egy civil szervezet és egy gazdasági társaság együttműködve megváltozott munkaképességű, és hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztat.

  A projekt fő eredménye egy tudatosan átgondolt, hosszútávon fenntartható társulás létrehozása Pácin településen, mely megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő piacra történő belépését szolgálja.

   

  A pályázat keretében megvalósuló programok:

  1. A célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek, képzések a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

  2. Személyiségfejlesztő tréningek: A foglalkozások célja, hogy arra a minden ember számára kiemelkedő jelentőségű alapkérdésre adjon választ, hogy ki vagyok én, és milyen vagyok, különböző személyiségfejlesztő módszerek alkalmazásával.

  3. A társadalmi vállalkozások alapításával, működésével, gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzésére irányuló foglalkozások: A foglalkozások célja, hogy a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos alapvető ismereteket megismertesse.

  4. A Szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi tréning tartása.

  5. Tevékenység/szolgáltatás bővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére

  A programban 7 fő részére szakirányú betanított gyógynövénygyűjtő és-termesztő képzést építettünk be 200 órás foglalkozás keretében. A képzés zárásaként a résztvevőknek oklevél kerül kiállításra.

 • • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult,akkor a tényleges befejezés) 2019.04.01.

• projekt azonosító száma: EFOP-1.11.1-17-2017-00002

 

EFOP-1.4.4-17-2017-00045

 • a kedvezményezett neve: Zemplénért Civil Szervezetek Szövetségeesza logo

 • a projekt címe: Tanuljunk együtt a jövőért

 • a szerződött támogatás összege: 28 643 200 Ft

 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%

 • a projekt tartalmának bemutatása:

  A program fő célja a hátrányokkal küzdő (10-18 éves) roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése.                    

  A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladáshoz, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

  Az alábbi programok kerülnek megvalósításra:

  • Egyéni és csoportos mentorálás biztosítása

  • Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében

  • Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7 kódszámú „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítójával az Oktatási Hivatallal

  • Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése

  • Preventív célú programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással

  • Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: táncprogram, gyógytorna

  • Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése

  • Egészséges életmódra nevelés, tanácsadás

  • Önismereti foglalkozások

  • Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés

 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult,akkor a tényleges befejezés) 2019.10.31.

 • projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00045