Európai Unió 2014-2020

EFOP-1.11.1-17-2017-00002

 • Kedvezményezett neve: Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége
 • A projekt címe: A szociális gazdaság erősítése Bodrogköz bölcsőjében, Pácin településen
 • A szerződött támogatás összege: 33 102 808 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt bemutatása:

A pályázat konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium által megvalósuló projekt célja Pácin településen a szociális gazdaság erősítése azáltal, hogy egy civil szervezet és egy gazdasági társaság együttműködve megváltozott munkaképességű, és hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztat. A projekt fő eredménye egy tudatosan átgondolt, hosszútávon fenntartható társulás létrehozása Pácin településen, mely megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő piacra történő belépését szolgálja.

A pályázat keretében megvalósuló programok:

 1. A célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek, képzések a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására.
 2. Személyiségfejlesztő tréningek: A foglalkozások célja, hogy arra a minden ember számára kiemelkedő jelentőségű alapkérdésre adjon választ, hogy ki vagyok én, és milyen vagyok, különböző személyiségfejlesztő módszerek alkalmazásával.
 3. A társadalmi vállalkozások alapításával, működésével, gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzésére irányuló foglalkozások: A foglalkozások célja, hogy a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos alapvető ismereteket megismertesse.
 4. A Szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi tréning tartása.
 5. Tevékenység/szolgáltatás bővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére.

A programban 7 fő részére szakirányú betanított gyógynövénygyűjtő és-termesztő képzést építettünk be 200 órás foglalkozás keretében. A képzés zárásaként a résztvevőknek oklevél kerül kiállításra.

A pályázat által vállalt hat hónapos foglalkoztatásunknak eleg tettünk. A pályázat végleges elszámolása megtörtént és lezártnak minősült.

 • A pályázat 2019. március 31. befejeződött.
 • A projekt azonosító száma: EFOP-1.11.1-17-2017-00002

Projektzáró rendezvény

Lezárult a szervezetünk által lebonyolított „A szociális gazdaság erősítése Bodrogköz bölcsőjében, Pácin településen” című Európai Uniós pályázati programunk. A program célja, hogy a településen élő hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű emberek újra elhelyezkedhessenek az elsődleges munkaerő piacon. A programban résztvevők gyógynövényekkel ismerkedtek meg, gyűjtötték és feldolgozták azokat.


EFOP-1.4.4-17-2017-00045

 • Kedvezményezett neve: Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége
 • A projekt címe: Tanuljunk együtt a jövőért
 • A szerződött támogatás összege: 28 643 200 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt bemutatása:

A program fő célja a hátrányokkal küzdő (10-18 éves) roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladáshoz, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

Az alábbi programok kerülnek megvalósításra:

 • Egyéni és csoportos mentorálás biztosítása.
 • Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében.
 • Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7 kódszámú „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítójával az Oktatási Hivatallal.
 • Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése.
 • Preventív célú programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással.
 • Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: táncprogram, gyógytorna.
 • Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése.
 • Egészséges életmódra nevelés, tanácsadás.
 • Önismereti foglalkozások.
 • Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés.

A pályázat végső elszámolása megtörtént és elfogadásra került.

 • A pályázat 2019. október 31. befejeződött.
 • A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00045

Tanuljunk együtt a jövőért

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.