Rólunk

A Zemplénért Civil Szervezetek Szövetségét négy civil szervezet alapította 1999. január 13. napján, abból a célból, hogy a térségben jelentkező hiányt pótolja a civil életben.

Az elmúlt húsz év munkája az alábbi témakörök köré csoportosult:

 • bűnmegelőzés,
 • időskorúak gondozása,
 • hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása,
 • önkéntesség,
 • munkanélküliség csökkentése.

Bűnmegelőzés:

A bűnmegelőzés köré csoportosuló projektek összefogására, koordinálására 2002. évben megalapításra került a Közösségi Bűnmegelőzési Iroda. Az iroda keretében olyan hiánypótló program működik, mint a Zempléni Közösségi Bűnmegelőzési Modell. A régióra jellemző rossz közbiztonsági, és bűnelkövetési statisztikái miatt.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat támogatásával került kialakításra az Áldozatvédelmi iroda, amely folyamatosan működik.
A Közösségi Rendőr-Pont létrehozásával Sátoraljaújhely településen szinte megszűnt a belváros kisboltjait mindaddig riogató tolvajok működése, akik épp a kezük ügyébe kerülő, mozdítható értékeket vitték el,
A helyi, nagy vonzáskörzetű Erzsébet-kórházzal aláírásra került egy szándéknyilatkozat, melynek eredményeképpen Drog-Pont jött létre, kezelve a szomszédos városban (Sárospatakon) lévő, nagy vonzáskörzetű disco esetlegesen megtévedt fiataljait is, a szolgáltatást sok fiatal vette igénybe. E körben beszerzésre került a „Drog bemutató” táska.
Pályázat került kiírásra a Közösségi Bűnmegelőzési Vándorserleg átadására, amelyet egy évig a régió azon szervezete (intézménye, cége) birtokolhat, aki az azt megelőző évben a legtöbbet áldozta a prevenció oltárán.


Időskorúak gondozása:

A Szervezetnek 2006. augusztusától nyílt lehetősége a Regionális Fejlesztési Operatív Program által támogatott nagyszabású projekt megvalósítására, ROP-3.2.2.-2004-12-000/31. számú. A “Szociális szolgáltatás indítása Sátoraljaújhelyen hátrányos helyzetűek foglalkoztatásával” program keretén belül 15+2 fő hátrányos helyzetű lakos szociális gondozó, ápoló képzése, majd a képzés végén 15 fő foglalkoztatása kezdődött meg. A program lezárását követően 3 fő gondozónőt került továbbfoglalkoztatásra. Ezzel is hozzájárulva a térség munkanélküliségének csökkentéséhez. A kistérségben nem működik a fogyatékkal élők, fogyatékos gyermeket nevelő családok, megváltozott munkaképességűek életminőségét javító, otthoni segítését előtérbe helyező, alternatív szolgáltatás. Az Időskorúak Gondozási Szolgálata egy fokozatosan növekvő igény kielégítését hivatott megnyugtató módon rendezni. Ennek keretében biztosít a Szövetség teret az idősek számára a problémáik orvoslásához a Civil Házban. A kialakított szolgáltatási központ a támogatással beszerzett (speciálisan mozgáskorlátozottak szállítására is alkalmasan átalakított) gépjárművel képes megoldani az igénybevevői kör részére:

 • az otthoni segítést, étkeztetést,
 • fogyatékos gyermekek otthoni felügyeletét,
 • fogyatékkel élők, idősek, megváltozott munkaképességűek esti szállítását,
 • vásárolt áruk házhozszállítását, egyéb, alkalmi segítségnyújtást,
 • szabadidős, kulturális rendezvények szervezését.

Munkanélküliség csökkentése:

Munkanélküliség csökkentése

A Sátoraljaújhelyi Munkaügyi Központtal karöltve valósult meg „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” című pályázat, melynek keretében 4 fő szakember álláskeresési tréninget tartott munkanélküliek számára, valamint minden segítséget megadott ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni. A Regionális Civil Központ Alapítvánnyal és a MINŐIES Alapítvánnyal együtt valósult meg „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című projekt. A programban munkaerő-piaci képzés, szupervízió és coach képzés valósult meg.


Önkéntesség:

A TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0062. számú pályázat keretében „Zempléni Önkéntes Pont” létrehozása három helyszínen Sátoraljaújhely, Filkeháza (Hegyköz), Pácin (Bodrogköz), ezzel felölelve az egész Zemplén térséget. A toborzott önkéntesek túlnyomó része az idősek mindennapi életéhez nyújtott segítséget, volt olyan önkéntes aki a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalt segítette. A programba bevont önkéntesek száma elérte a 900 főt.
A Szövetség jelenleg 160 fő önkéntessel rendelkezik, akik sokféle szaktudással, szakértelemmel segítik az arra rászorulókat.


Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat konzorciumi partnereként megvalósult a TÁMOP-5.3.6-11/1-1012-0078 számú pályázat,
„Komplex telep-program Sátoraljaújhelyen” címmel, amely elindította a roma lakosság felzárkóztatását a településen. A program az élet számos területét átfogta, volt baba-mama klub, dráma szakkör, kézműves, sport foglalkozások, háztartásvezetés, egészségmegőrzés.


Egyéb:

 • A „Sátoraljaújhely Magyar Kálvária” című kiadvány elkészítése,
 • Kazinczy Ferenc felesége, gróf Török Zsófia mellszobrának felállítása.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.