Szociális Földprogram

Belügyminisztérium által meghirdetett Konyhakert és Kisállattartási Szociális
Földprogramra a Szövetség sikeres pályázatot nyújtott be.
A pályázat azonosítója: SZOC-FP-20-KK-0287
Megvalósítási helyszín: Pácin
A pályázat címe: Szociális földprogram Pácin községben
A program a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság közreműködésével valósul meg.
A pályázat célja: A programunk általános célja, hogy támogassa és segítse a Pácin községben élő, hátrányos helyzetű családok konyhakertjeinek megművelését az önellátás megerősítése érdekében. A programba bevont családok önfenntartó képességének kialakítását és fejlesztését célozzuk meg. A kiskert művelésére irányuló folyamatos tevékenység munkatapasztalatot eredményez és egyben a család jövedelemszerző funkciója is erősödik.

Programunk hozzájárul:

  • a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez;
  • a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához;
  • a hátrányos helyzetű családok megélhetésének, életminőségének javításához;
  • a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához;az együttműködések és összetartozás tudatának fokozódásához
    –együttműködésre ösztönzi helyi szervezeteket, közösségformáló, alakító eszköz.

A programba 30 háztartást vonunk be, olyan hátrányos helyzetű családokat, amely családok Pácin községben saját tulajdonú földjeiken konyhakerti termesztést kívánnak megvalósítani.

A kedvezményezettek részére mezőgazdasági tájékoztató előadásokat szervezünk, a projekt végrehajtását szakképzett mezőgazdasági végzettségű szakembert segíti, aki a kedvezményezettek konyhakerti szociális földprogramra történő felkészülését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt és a program időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását

A pályázat keretében a kedvezményezettek részére kiosztunk a termőföld tápanyag utánpótláshoz szükséges anyagokat, vetőmagokat, burgonya vetőgumókat, dughagymákat, palántákat, növényvédőszereket, növényápolási eszközöket is kapnak a résztvevők.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.